C.A. Els Sitges de Burjassot Competiciones,Prensa Gran Premio Marcha Burjassot – Cronica oficial